■ Member 
TODA TSUGUO (Vocal/Guitar)

TOMINAGA KATSUMI (Vocal/Guitar)

MIYAGUCHI GEORGE (Pf/Keyborad)

SHIRAKI HIDENORI (Bass)

YODOSHI KENICHI (Drums)